Måger og duer kan være til stor irritation, da de skider og larmer og de færdes typisk hvor der er mange mennesker, da der som regel altid er føde i nærheden. Udover at være til stor irritation med deres larm og ekskrementer, så kan specielt duer sprede sygdomme. De bygger typisk reder på altaner og rundt omkring på huse.

Selve bekæmpelse af duer og måger foregår ved opsætning af spyd / fuglepigge på tage og andre steder hvor fuglene opholder sig. Ved havne kan der være andre metoder såsom mågeskræmmer, der udesender lyde som skræmmer mågerne væk, på den måde kan man blive fri for deres ekskrementer på broer og både.

Duer også kaldet luftens rotter