I visse tilfælde dækker en almindelig husforsikring mod ødelæggelse forårsaget af skadedyr.

Dette kan f.eks. være i tilfælde af rørskader i kloakken forårsaget af rotter.

Hvis den almindelige husforsikringen skal dække, kræves det at der er opstået en skade på huset - dette kan f.eks. være en tagsten der er blæst af eller knækket og derved givet adgang til at et skadedyr evt. en husmår kan komme ind på loftet.

Der er dog flere forsikringsselskaber som tilbyder en tillægsforsikring, heriblandt en forsikring mod gnavere (mus og rotter).

Forsikringen dækker typisk skader opstået ifølge af skadedyr men sjældent selve bekæmpelsen af skadedyr.

Følgeskader som lugt fra urin og ekskrementer er sjældent dækket af forsikringen og disse udgifter må afholdes af forsikringstager. 

Vi anbefaler altid at tage kontakt til dit forsikringsselskab, for at høre hvordan du er dækket og i givet fald få tegnet en tillægsforsikring, da det i værste fald kan blive en bekostelig affære hvis først f.eks. rotter kommer ind i dit hjem.