Edderkopper er ganske uskadelige og forvolder ingen skade på hverken mennesker eller i boliger, hvor de lever.

Dog kan de være til stor gene i bygninger både inde og ude. Når edderkopper optræder i stort antal, kan deres afføring tydeligt ses på murværk og vægge og andre steder hvor de færdes. Herudover kan deres spind være til stor gene, når det hænger omkring lamper, døråbninger og andre steder hvor mennesker passerer.

Selve bekæmpelsen af edderkopper foregår typisk i foråret og efterfølgende 1-2 gange i løbet af sommeren. Her udlægges gift udendørs omkring lamper, på sålbænke, ved døre og vinduespartier samt under udhæng.

Edderkopper laver deres spind på lamper mm.

 Udlægning af gift mod edderkopper