Flagermus er totalt fredet, derfor bekæmper vi ikke flagermus men bliver de et problem, hjælper vi gerne med at uddrive dem fra boligen. I Danmark har vi 12 forskellige arter af flagermus, dem vi støder på i vores bolig, er typisk sydflagermus og dværgflagermus, de er nataktive og lever af insekter.

Flagermusen anses ikke som et skadedyr. Men når den optræder i større kolonier på loftet, kan der opstå larm, ekskrementer på husmure og på længere sigt lugtgener fra flagermusens urin.

Bliver flagermusen et problem, skal den ikke bekæmpes men flyttes. måden vi håndterer dette på, er at opsætte udslusningskanaler hvorved flagermusen bliver sluset ud af huset og ikke kan komme ind igen. Herefter finder flagermusen et nyt sted at bo. Bemærk vi udfører kun denne opgave når flagermusene ikke har unger. Dvs. fra d. 15. august - 15. september og igen fra 1. maj - 15.maj. Efter udslusningen, er det vigtigt at få lukket af de steder hvor flagermusen har haft indgang, så problemet ikke opstår igen.

Flagermus er totalt fredet og anses ikke som et skadedyr