Når først man har fået besøg af husmåren, er man som regel ikke i tvivl. Den larmer, ødelægger isoleringen og dens efterladenskaber luget ganske forfærdeligt. Der findes flere måder at komme af med måren på. Sørg for at lukke måren ude, altså afspær alle dens indgange til huset. Man kan også opsætte fælder hvor man fanger dyret levende og får det aflivet eller kørt væk. Bemærk mår må kun indfanges i perioden 1/9 - 31/1. Det kan være meget svært at fange mår i fælder, da de er utroligt sky. Man kan også bruge en væske som skræmmer måren væk. Denne væske opsættes på loftet eller under udhænget på huset, vi har stor succes med denne metode, som holder op til flere uger efter måren er fordrevet. Klik her for at læse mere om væsken.

Minken er en invasiv art og hører ikke hjemme i den danske natur. Den færdes langs havne og lever af æg fra andefugle, fisk og går ikke af vejen for at nedlægge svaneunger, ænder og ødelægger reder fra sjældne andefugle. Udover at ødelægge den danske fauna, kan Minken være et dyrt bekendtskab for bådejere, da den ynder at gå ombord i både i lystbådehavne hvor den med sine efterladenskaber og ødelæggelse af inventar, kan ødelægge for mange penge.

Til trods for at minken er udsat ulovligt i den danske natur klarer den sig overraskende godt. Vi indfanger hvert år, et stort antal mink. Siden foråret 2022 har vi benyttet os af stationære fælder med sensorer, som er monteret inde i trækasser. Disse fælder kan opsættes direkte på broer og moler hvor minken færdes.

Bekæmpelse / indfangning af mår, ilder og mink. Vi benytter os af intelligente fælder til indfangning, som sender signal tilbage til os lige så snart fælden klapper. mår og ilder skal genudsættes i naturen, da mink er en invasiv art, skal denne aflives.

Fælder udlejes på månedsbasis og med i prisen er SMS service, der fortæller straks når fælden er klappet. Du står selv for opfyldning af lokkemad og aflivning / genudsætning af dyret. Vi hjælper med opsætning, den rette placering af fælden, valg af lokkemad og afhentning af fælder.

 Mink fanget i fælde med sensor som sender besked med fangst